Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag tilbyr to studieprogram på bachelornivå hvor geomatikk inngår som en viktig del av utdanningen.

Studieprogrammene Naturforvaltning og Utmarksforvaltning legger vekt på praktisk anvendelse av geografiske informasjonssystemer (GIS) for å løse naturfaglige problemstillinger. Gjennom praktiske og relevante øvinger får studentene ferdigheter i bruk av moderne GIS-verktøy og GPS.

Opptakskrav:

Utmarksforvaltning: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Naturforvaltning: Se www.hint.no