Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Hva er geomatikk?

Geomatikk er visualisering av komplekse problemstillinger for å gjøre dem enklere å forstå. Vi benytter geografiske data for å se hvordan verden fungerer, og gjøre det enklere å ta beslutninger.

Geomatikk er knyttet til georelaterte fag og kombinerer digitale kart, Internett, geografisk informasjon (GIS), landmåling/ GPS, laserscanning og intelligente 3D-modeller

For eksempel i:

 • Analyseverktøy for oljesektoren
 • Klimamodeller for miljøutfordringer
 • Byplanlegging
 • Kriminalitetsbekjempelse
 • Landmåling i tvister
 • Infrastrukturforvaltning
 • Store prosjekter i bygg og anlegg
 • Katastrofehåndtering
 • Streetview i Google Earth
 • GPS-navigasjon
 • Apps

Ved hjelp av geomatikk kan vi analysere handlemønsteret til befolkningen på oppdrag for en dagligvarekjede, eller bruke satelittdata for å regne ut hvor man kunne finne savnede og døde etter orkanen på Haiti – eller vise frem tredimensjonale modeller av bydeler eller signalbygg før de bygges.

Hvordan hadde verden vært uten geomatikk?

Tenk deg en verden uten kart. Uten noen som helst mulighet til å orientere deg og se sammenhenger. Columbus hadde i hvert fall ikke funnet Amerika. Norge hadde heller ikke funnet olje i Nordsjøen. Alle byer som ble bygget hadde vært ramleferdige og i en kaotisk tilstand. Vi hadde ikke kunnet spå været, du hadde ikke kunnet bruke telefonen din til å finne nærmeste bussholdeplass, vi hadde ikke kunnet legge rørsystemer, drive frem elektrisitet over store avstander, skipene hadde måttet ligge i havnene, fly måtte stått på jorden.

Uten geomatikk hadde vi nesten ikke visst noe om verden rundt oss, eller hva vi skulle gjort med den.

Du kan lese enda mer om geomatikk her: