Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – Geomatikk

Kombinasjon av geomatikk og datateknikk kjennetegner utdanningen ved NTNU. I tillegg kan man inkludere andre relevante emner fra NTNU sin rike fagportefølje.

Dette er en utdanning som gir svært ettertraktede masterkandidater.

Geomatikk er en spesialisering i tilknytning til masterstudier. Man søker ikke direkte geomatikk, men primært Ingeniørvitenskap og IKT. Man kan også søke bygg og miljøteknikk og velge noen geomatikkfag.

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse (GENS) og (R1+R2) og FYS1.
  • Karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2.
  • Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.
  • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) vurderes individuelt.
  • Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Søknadsfrist:

Samordna opptak, 15 april

E-post: info@geomatikk.ntnu.no
www.geomatikk.ntnu.no/geomatikk