Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge har en rekke studietilbud på bachelor og masternivå hvor geomatikkemner inngår i større eller mindre grad.

Se det faglige tilbudet her

Les mer på skolens hjemmeside

De enkelte studietilbudene

Det 1-årig påbygningsstudiet i Geografiske informasjonssystemer ved studiested Bø er det studietilbudet med størst innslag av geomatikk. Dette studiet passer godt for de som har noe høyere utdanning fra før, men vil øke egen kompetanse og jobbmuligheter i ett voksende arbeidsmarked med krav om GIS-kunnskaper. Studiet kan inngå som del av din bachelor- eller masterutdanning eller som en påbygging etter avslutta hovedstudium. Studieplanen omfatter de 6 første emnene som er listet opp over.

Bachelor-studiet i Byggdesign og bachelor-studiet i Plan- og infrastruktur ved studiested Porsgrunn er klassiske byggingeniørutdannelser tilpasset den moderne byggebransjen, og hvor landmåling inngår som et viktig emne.

Bachelor-studiet i Økologi og naturressurser og bachelor-studiet i Forurensning og miljø ved studiested Bø er rettet mot studenter som ønsker å arbeide med problemstillinger knyttet til forvaltning av naturmiljø og naturressurser. Emnet Arealforvaltning og kommunal planlegging er obligatorisk, mens de 3 første emnene fra årsstudiet kan inngå som valgfag. Mange av disse studentene velger geomatikkemner.

Master-studiet i Natur-, helse- og miljøvern ved studiested Bø er rettet mot studenter som ønsker spesialisering i slike emner. Ettersom GIS ofte er et viktig arbeidsredskap i arbeidet med master-oppgaven, så er Geografisk analyse godkjent som ordinært master-emne.

Ut over disse studietilbudene gis det innføring i elementær bruk av GIS i bachelorstudiet i Turisme og ledelse, og i bachelorstudiet i Eiendomsmegling.

Opptakskrav

  • Årsstudiet i GIS har 2 års høyere utdanning som opptakskrav.
  • Alle bachelor-studiene har generell studiekompetanse som basis-krav, mens Ingeniørstudiene i Porsgrunn har tilleggskrav om Fysikk 1 og Matematikk R1 + R2, samt Forkurs.
  • Master-studiet bygger på relevante bachelor-studier samt noen tilleggskrav.

Søknad sendes

  • Årsstidiet i GIS og master-studiet søkes lokalt via lenken fsweb.no.
  • Alle bachelor-studiene søkes via samordna opptak.

https://www.usn.no