Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Geomatikk gjort fra verdensrommet

Satellittbildebehandling er geomatikk-arbeid gjort fra verdensrommet. Dagens satellitt-teknologi, kombinert med kraftige, avanserte kamera, gir sylskarpe bilder av jorden overflate fra 600 kilometers høyde. Disse bildene blir geometrisk opprettet og georeferert. Det vil si at bildene, som i utgangspunktet er påvirket av jordens rotasjon, satellittens fart og høydeforskjeller, blir redigert til å fungere som pålitelige kart. På denne måten kan vi få ferske og oppdaterte situasjonskart i bildeformat på veldig kort tid. Dette kan være til stor nytte i mange situasjoner. I en krisesituasjon er det viktig å få oversikt og tilrettelegge for planlegging. Her er oversiktsbilder og kart helt avgjørende. Med så rask tilgang på oppdaterte satellittbilder kan vi begynne å tenke i helt nye baner for informasjonsteknologi. Se hvordan DigitalGlobe bruker satellitter til geomatikk-arbeid her: