Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Geomatikk i 2018

Geomatikk er en bransje for fremtiden. Med stadig smartere og avanserte datasystemer blir behovet for såkalt «romlig» data helt avgjørende for fremtidens apps, roboter og datasystemer. Du har sikkert lagt merke til hvordan Google og Facebook lar deg tagge plasseringer, samt fortelle deg hvor alt er og skjer til enhver tid. Befinner du deg i en ny by, og får lyst på noe godt å spise, har alltid kart-apps et godt svar å gi deg. Dette er geomatikk, til din tjeneste. I fremtiden vil disse kartløsningene utvikle seg i nye og spennende retninger. Et godt eksempel på dette er selvstyrte biler. Et kamera og en radar er ikke nok til å gjøre bilen din «bevisst» på vegen. Her trengs en ny form for intelligente sensorer, basert på supernøyaktige kart som kontinuerlig oppdateres. En kjempejobb for geomatikere! Smartsykler er et annet eksempel, samt «The internet of things» hvor GIS vil spille en sentral rolle. Geomatikk har virkelig en spennende fremtid i vente, og med en geomatikk-utdanning har du muligheten til å være med på det hele!

Geotrends 2016 – What to expect across Geoindustries this year?