Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jobbe med geomatikk?

«Det er behov for mange slags folk i geomatikkbransjen! Jeg heter Ingeborg og jobber som interaksjonsdesigner i Norkart. Det vil si at jeg har fokus på å lære fra de som skal bruke produktene våre, for å skape en best mulig brukeropplevelse for de.

Arbeidshverdagen min er variert, men noen stikkord er produktutvikling, design, brukertester, kundemøter og konferanser. Jeg jobber alltid i tverrfaglige team, der vi sammen gjør alt vi kan for å løse utfordringene til brukeren. Akkurat nå jobber jeg på to utviklingsprosjekt. Det ene er et administrasjonsverktøy hvor kommuneansatte bl.a. kan sette opp egne kart mot appen Kommunekart. Det andre er en feltløsning hvor Vann- og avløpsetatene kan oppdatere VA-kartene sine fortløpende.

Det er gøy å se at god stedfestet informasjon faktisk gjør den praktiske hverdagen enklere for mange!»

profil_edited