Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg bidrar til å sikre god vannforsyning

Vann – og avløpsledninger befinner seg for det meste under bakken, og er ikke enkelt tilgjengelige for inspeksjon og diagnose. I min jobb som GIS-konsulent i Geodata AS bidrar jeg blant annet til riktige prioriteringer i forhold til vannforsyning, vedlikehold og rehabilitering.

Anders Malum

Uansett hvor du bor, er du avhengig av rent vann og et fungerende avløpssystem. Ved hjelp av gode nettverksmodeller kan geografiske analyseverktøy være med på å sikre dette, og å bidra til at vedlikehold og rehabilitering gjøres på en best mulig måte.

Analyser på vann – og avløpsdata gir god beslutningsstøtte. Hva skjer hvis det blir brudd i en vannledning, hvor mange mister vanntilførselen? Er noen av disse sykehus eller andre institusjoner? Hvor er det størst lekkasjer i ledningsnettet? Og hvem blir berørt hvis vannet forurenses? Dette er bare noen av de spørsmålene GIS-analyser kan besvare.

Jeg har master i geomatikk fra NTNU, og hos Geodata AS får jeg stadig nye utfordringer og lærerike oppgaver i en spennende bransje. Geomatikk er gøy! Les mer på http://www.geodata.no/