Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Fredrikstad fra kart til 3D

Rambøll har levert en totalmodell over Fredrikstad i 3D. Denne kan benyttes både som VR og deler av bykjernen kan også presenteres som 3D-pdf. Med slike verktøy får kommunen et unikt beslutningsgrunnlag når de skal se hvordan et tenkt signalbygg vil påvirke omgivelsene med tanke på siktlinjer og lys- og skyggeforhold – det blir «et verktøy for kloke beslutninger»

3D-modellen er satt sammen ved hjelp av kartdata, ortofoto (flyfoto) og laserskanning av bykjernen, og tok en drøy måned å utvikle. Prosjektleder David Kobbevik i Rambøll ser en økt etterspørsel etter teknologien.

«3D-modeller og VR-modeller er viktige i blant annet konsekvensanalyser når nye bygg skal føres opp. Modellene er helt realistiske, og beslutningstakere, arkitekter og offentligheten for øvrig får et unikt innblikk i hvordan nye bygg vil integreres i bybildet, og hvordan det nye bygget vil påvirke bygg i nærheten. Dette verktøyet er noe som etterspørres i økende grad», sier Kobbevik.