Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Profilering i praksis

messa_webI januar har Geomatikkbransjen deltatt på utdanningsmesser i Trondheim og Lillestrøm. Flere tusen ungdommer har med det hørt om geomatikk og fått en forståelse for hvor spennende faget er!

Med unge, engasjerte geomatikere og spennende teknologi å vise frem ble Geomatikkbransjens stand meget godt besøkt både på Lillestrøm og i Trondheim. I løpet av to messedager var det til sammen 16.000 elever innom messa på Lillestrøm, og mange var svært nysgjerrige på å lære mer om geomatikk. – Dette var veldig bra – og jeg synes det var mer trøkk enn da jeg sto her sist. Det var flere elever innom standen og mange var genuint interessert i å lære mer om geomatikk, sier Margrete Schei Olsen. Schei Olsen var en av seks representanter fra Geodata som stilte opp på standen.

Så gjenstår det å se om deltakelse på utdanningsmessene kan føre til at flere unge søker på retninger innen geomatikk når søknadsfristen for høyere utdanning går ut 15. april. Takk til Norkart, Geodata, NTNU, NMBU, Norconsult Informasjonssystemer, Trondheim kommune, Oslo kommune, Nidaros oppmåling, Blinken Nord og Kartverket for at de bidro med standmateriell og flinke ansatte og studenter!