Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Trafikkulykker 1983 til 2013

Trafikkulykker

På bakgrunn av statistikk fra Statens vegvesen/NVDB har Geodata laget en interessant, dynamisk fremstilling av alvorlige trafikkulykker i Norge mellom 1983 og 2013.

Naviger deg rundt i kartet for å undersøke når og hvor det har skjedd ulykker i ditt nabolag eller hjemkommune. Dataene som er hentet fra NVDB “Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen”.
En del av ulykkene mangler nøyaktig stedfesting, og er i NVDB plassert i senterpunktet til kommunen.

 

Se løsningen her: http://labapps.geodataonline.no/trafikkulykker/