Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Unik 3D-modell av Oslo

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har laget en fantastisk 3D-modell over alt som er innenfor Ring 2 i byen.

Både dagens bebyggelse, fremtidige bygg og terrenget er presentert i skala 1:1000. Modellen består av 360 blokker, som alle er printet ut på etatens to 3D-printere. Modellen er laget blant annet for å kunne vise hvordan nye byutviklingsprosjekter vil se ut i forhold til dagens bybilde.

https://www.youtube.com/watch?v=kxmQgqlgG_8