Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Ved NMBU tilbyr vi bachelor- og masterutdanning i geomatikk.

På disse studiene lærer du mer om geomatikkens hovedretninger:

 • Geodesi, landmåling, GPS
 • Fotogrammetri, laserskanning og bruk av fly- og satellittbilder
 • Digitale kart, geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Landskapsmodellering, 3D-modeller og apper

Opptakskrav:

Bachelor i geomatikk:

 • Generell studiekompetanse + R1 (MATRS)
 • 5-årig master i geomatikk
 • Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Les mer om bachelor i geomatikk på NMBU her

Opptak til høyere årstrinn:

 • Søkere med toårig relevant utdanning av minst 120 sp omfang, med minimum 20 sp matematikk, 10 sp fysikk og 35 sp geomatikk som dekker fagområdene landmåling/geodesi, GIS og bildebruk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak.
 • Søkere med toårig utdanning, som søker Samordna opptak vil få godkjent tidligere utdanning, men kan ikke regne med å få begynne direkte i 3. året.

Les mer om master i geomatikk på NMBU her

Søknadsfrister:

Bachelor i geomatikk og 5-årig master i geomatikk

 • Søkere med utenlandsk utdanning og realkompetansesøkere: 1. mars gjennom Samordna opptak
 • Søkere med norsk utdanning: 15. april gjennom Samordna opptak
 • Høyere årstrinn på 5-årig master i geomatikk: 1. juni direkte til NMBU

www.nmbu.no