Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

NTNU i Gjøvik

Tilbyr bachelor i geomatikk og ulike årsstudium.

Studiene er knyttet til georelaterte fag og kombinerer digitale kart, Internett, geografisk informasjon (GIS), landmåling/GPS, laserskanning og intelligente 3D-modeller.
Vi gir deg god fagkompetanse og IT-kunnskap med vekt på bruk av moderne programvare og utstyr. Prosjektarbeid er en stor del av studiene der du jobber med konkrete problemstillinger, samt praktiske øvelser.

Studiene vektlegger at studentene skal kunne løse relevante oppgaver knyttet til både privat og offentlig virksomhet.

Geomatikk-studier:

Bachelor i geomatikk

Årskurs i landmåling

Årskurs i GIS

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + R1/S1

Søknadsfrist:

Samordna opptak, 15.april

https://www.ntnu.no/ivb/studier