Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Hva er laserskanning?

Laserteknologi brukes mer og mer for å lage nøyaktige 3D-modeller over for eksempel en byggeplass eller et veiprosjekt. Men hva er det?

Se for deg millioner av laserpulser som sendes ut og reflekteres mot omgivelsene nesten helt samtidig. Informasjon om hvor lang tid laserpulsen brukte på å returnere, samt vinkelen på utsendelsen, er nok til å kunne plassere punktet der laserpulsen traff en overflate. Plutselig har vi samlet inn millioner av punkter i 3D! Dette gir oss superdetaljerte og nøyaktige modeller som kan brukes til veldig mye!

I geomatikk er laserskanning veldig sentralt. Geomatikere laserskanner både fra bakken og himmelen. Fra bakken kan vi f.eks. skanne gamle bygninger, for å finne ut hvordan de er bygget, og analysere selve bygningsmassen. Fra himmelen laserskanner vi med enten fly, helikopter og etter hvert også droner! Her kan vi skanne hele byområder, skog og landskap. Da sitter man igjen med store, detaljerte modeller av virkeligheten, som kan brukes til planlegging, analyse, kartkonstruksjon, spillutvikling, visualisering og mye mer! Visste du at hele Norge, frem mot 2019 skal laserskannes?

Her ser du et godt eksempel på en detaljert punktsky, fra det norske firmaet TerraTec!

town_rgb