Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Vil du sette spor på kartet?

I Norge arbeider 4–5000 mennesker i geomatikkbransjen, med alt fra å måle land til å utvikle de interaktive kartløsningene du finner på Finn.no eller Gule Sider.

Kompetanse innenfor geomatikk er svært etterspurt både av norsk og internasjonalt næringsliv, og dette er en økende trend.

Geomatikkbransjen er en internasjonal bransje. Mulighetene for å ta deler av studiet i utlandet eller jobbe internasjonalt i løpet av karrieren er meget gode, for eksempel med  bistandsprosjekter, miljøovervåking og lignende.

I forkant: Geomatikkbransjen har drevet frem mange av de siste årenes teknologiske nyskapinger, særlig innen interaktive kartapplikasjoner, og måten vi benytter data om omgivelsene. Vi er en bransje som tenker nytt.

Geomatikk er innsamling, bearbeiding, tolking og presentasjon av geografiske data. Fagfeltet krever høy fagkompetanse og gode IT-kunnskaper, med vekt på bruk av moderne programvare og utstyr.

Vi trenger mange gode hjerner.