Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Ordliste over vanlige uttrykk

App:

Applikasjon/dataprogram spesielt utviklet for mobiltelefoner eller skjermbrett.

Augmented reality:

Utvidet virkelighet (engelsk: augmented reality) er teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter (eks Gule Sider sin Live-app).

Fotogrammetri:

Nøyaktig måling. Når man skal lage kart flyr man over området, og tar bilder eller skanner med laser. Etterpå kan man lage 3D-bilder av skanningene, omtrent som i Avatar-filmen. Laserskanningene gir millioner av punkter som må behandles av kraftige datamaskiner for å skape 3D-modeller direkte fra landskapet. Laserskanning kan også brukes på bygninger, fjell, båtmodeller og andre ting for å få mål veldig nøyaktig.

Fjernmåling:

Satellitt– eller flybasert måling av jordoverflaten. Kan ta bilder på normal måte, eller med sensorer i det infrarøde fargespekteret for å få frem spesielle forhold.

Geodesi:

Geodesi er vitenskapen knyttet til jordens form og størrelse samt dens ytre tyngdefelt. Geodesien danner grunnlag for kart- og oppmålingsarbeid.

Geodesign:

Planlegging ved bruk av GIS (Geografiske Informasjonssystemer). I så godt som alle store plangleggingsprosjekter utendørs brukes GIS. Geodesign er design av bygg, kraftlinjer, veier, rørledninger, og annen infrastruktur ved hjelp av GIS.

Geografisk reklame:

Innhold som endrer seg ut ifra hvor man (mobilen) er. Kuponger og informasjon kan for eksempel lastes ned når man nærmer seg butikken.

GIS:

Geografiske InformasjonsSystemer. Du har sikkert brukt Google Maps eller kartene på Gule Sider. Dette er enkle GIS-verktøy. For å gjøre mer avanserte analyser brukes litt mer avanserte verktøy. I tillegg inkluderer GIS også mobile applikasjoner som kart og GPS-posisjonering.

GPS:

Global Positioning System. Amerikansk posisjoneringssystem som brukes i bil, bærbare GPS, og i mobiltelefoner. Brukes også innen landmåling og posisjonering til sjøs.

Landmåling:

Nøyaktig målinger av bakken. Hvis du skal bygge hus, må stå rett og stå på riktig tomt. Dette beregnes blant annet ved bruk av veldig nøyaktige GPS-er, litt mer avansert enn den du har i telefonen din.

MMORPG:

(Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game) er en type rollespill til datamaskiner og spillkonsoller som tillater tusenvis av mennesker å koble seg til servere og delta i virtuelle verdener. Hver spiller er representert med sin egen figur (eller avatar), som brukes til å kommuniserer med andre og delta i aktiviteter. Den virtuelle verdenen er dynamisk, og har til hensikt å by spillerne på stadig nye utfordringer.