Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Hele Norge flyr på mine tanker

I Avinor har man et stort fokus på miljø og sikkerhet, jeg har hjulpet Avinor med å utvikle sin GIS løsning der de lettere får overblikk over situasjonen på alle sine 46 lufthavner slik at de kan ta de riktige avgjørelsene for å ivareta hensynet til miljøet og flysikkerheten.

Stine Skinnes, Geodata

Avinor har ansvar for å videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Det innebærer drift av 46 lufthavner.

De ønsket ett system for hele organisasjonen som dekket alle bedriftens behov både i dag og inn i fremtiden: Komplett oversikt over all geografisk informasjon om lufthavnene og områdene rundt hver enkelt lufthavn.

Avinor hadde behov for ny funksjonalitet, spesielt overgang fra en todimensjonal verden til visualisering i tre og fire dimensjoner. Dette gir nye muligheter for analyser og presentasjon av data. Den nye løsningen dekker behov som spenner fra det enkle, som å se kartdata på skjerm og utskrift av ferdige kart, til avanserte strategiske analyser og dataforvaltning, og benyttes blant annet når Avinor planlegger omlegginger av lufthavner. Slik kan alle endringer vurderes i full 3D.

Les mer på http://geodata.no/