Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg slåss mot kriminalitet

Oslo har et problem med kriminalitet, og mange er redde i sin egen by. Men jeg hjelper politiet med helt nye teknologiske løsninger, som viser hvor kriminaliteten best bekjempes – ved å se det som politiet ikke har sett før.

Tore Jensen, Geodata

Sentrum Politistasjon i Oslo har tatt jerngrep. Nye geomatikkløsninger har bidratt til at politistyrkene blir satt inn der behovet er størst, noe som har ført til kraftig reduksjon av kriminaliteten i hovedstadens gater.

Sentrum Politistasjon har brukt GIS til å samle data om historisk kriminalitet. Mønsteret som har dannet seg har de brukt for å ligge i forkant av fremtidige kriminelle handlinger.

– Slik har vi kunnet styre våre patruljer til bestemte områder og til bestemte tidspunkt som forebyggende tiltak. Det har gitt tydelige resultater. Sammen med andre tiltak har vi på denne måten klart å redusere kriminaliteten kraftig i vårt distrikt, sier førstebetjent Philip Tolloczko.

Les mer på http://geodata.no