Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg kan si deg hvordan trafikken flyter

I Norge har vi en omfattende infrastruktur … både over og under bakken. Jeg hjelper til med å holde oversikt over hva som “flyter” under bakken og hvordan trafikken over bakken flyter …

Atle Frenvik Sveen, Geomatikk IKT

 “As soon as we start mapping physical location back into shared information space we will trigger yet another explosive growth in Internet applications.”

Disse ordene, skrevet av Douglas Adams i 1999, beskriver hvor viktig geografisk informasjon er i IT-verdenen. Store selskaper som Google, Microsoft og Yahoo satser stort på kart på web. I tillegg finnes det en myriade av ildsjeler som utvikler programvare og samler inn kartdata. Og tenker du over det er det svært mye informasjon som kan knyttes opp mot geografien.

IT er et område med mange utfordringer, og geografisk informasjon er aktuell for mange av disse. Alt fra databaseoptimaliseringer, datastrukturer, smarte algoritmer og dataoverføring til mobilplatformer, brukerinteraksjon og design. Det å ha en god forståelse for geomatikk er avgjørende når man skal ta i bruk og utvikle løsninger som behandler, oppdaterer og presenterer geografisk informasjon.

I Geomatikk IKT jobber man blant annet med utfordringer som spenner fra å designe og vedlikeholde en database med oversikt over alle ledninger som er gravet ned i grunnen via løsninger for å stedfeste og oppdatere trafikkinformasjon til å lage løsninger for å kontrollere objekter i felt.