Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg kan redde regnskogen

Visste du at man kan se hvor mye energi et stykke skog inneholder, ved å kjøre et fly i 300 km/t og laserskanne trevirket under? Jeg har laget løsningen som måler kvaliteten på skog. Hvor mye energi kan hentes ut – og hvor mye kan spares? Nå har vi nye øyne å se regnskogen med.

Dag Solberg, Blom

Ved bruk av laserskanning fra fly kan man måle hvor mye bioenergi som kan hentes ut fra skogsområder. Et fly sender opptil 400 000 laserimpulser i sekundet, og måler høyden på alt som er under i et belte som er 1 kilometer bredt. Når målingene analyseres får man vite hva slags skog som finnes i området.

Vi kan se om for eksempel regnskog faktisk vokser – eller forsvinner. Med denne teknologien kan man måle biomassen og binding av karbon i regnskog, og spare miljøet.

Les mer på www.blomasa.com