Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg gjør skogen og landskapet synlig for deg

Jobben min er å gjøre skogen og landskapet virtuell ved hjelp av digitale data og avanserte kartløsninger. Min jobb gjør det lettere for deg å bruke digitale kartdata. Min jobb gjør det lettere for deg å forstå verden rundt deg.

Espen Isaksen, Skog og landskap

Ved Norsk institutt for skog og landskap strukturerer man kartdata, bygger opp geodatabaser, gjør analyser og lager digitale tjenester.

Med utgangspunkt i dette kan man beregne hvor mye hogstmoden skog som er på eiendommen til en skogeier, eller fortelle bonden hvor mye matjord og beitearealer som befinner seg på gården. Eller om ønskelig; beregne korteste kjøreavstand mellom gårdsbruk og slakteri.

Se www.skogoglandskap.no