Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Frequently asked questions

Hva er egentlig geomatikk?

Fagretning som kombinerer geografi, matematikk og informasjonsteknologi, som spenner over alt fra landmåling til interaktive kartapplikasjoner på mobiltelefoner. Eksempler: Google maps/kart på mobilen, Google Earth, Gule Sider.no.

Sjekk disse internettløsningene :

Er det mye data på geomatikk?

De fleste aktiviteter i bransjen bruker IT i stor grad, og er som regel tidlig ute med den nyeste teknologien.

Er det mye matte på geomatikk?

Du må ha et godt grunnlag i matte, og det er viktig at du liker realfag.

Hva er lønnsnivået i geomatikkbransjen?

Lønnsnivået henger sammen med etterspørselsen. Det er stor etterspørsel etter kandidater med denne utdanningen og lønnsnivået er ofte høyere enn andre utdanninger på samme nivå.

Hvor kan jeg jobbe?

Det unike ved geomatikkfaget er at det er jobber å få over hele landet, med en utrolig spennvidde i jobbtilbudet. For eksempel bedrifter i privat sektor som er leverandør av løsninger, oljebransjen både på land og offshore, offentlig sektor i både stat, fylke og kommuner har stort behov for kandidater med geomatikkbakgrunn.

Hvor kan jeg studere ?

De mest sentrale utdanningene får du på NTNU i Trondheim, UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) på Ås, og Universitetet i Oslo. Bachelorutdanning kan du ta på Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Nord-Trøndelag (Steinkjer) og Høgskolen i Bergen.