Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg gir deg rent drikkevann

Jeg vet hvilke jordbruksområder som er mest utsatt for jordras eller erosjon, og hvor det lønner seg å dyrke grønnsaker og korn. I Norge er det bare 3 % av landarealet som er matjord. Jeg vet hvor den beste matjorda er, og hvorfor den ikke bør bygges ned. Jeg vet også hvordan klimaendringene virker inn. Alt dette vet jeg, og jeg bruker kartdata til å vise deg det.

Frauke Hofmeister, Skog og landskap

Ved Norsk institutt for skog og landskap tar vi med oss GPS-mottakere og felt-PC ut i felt/naturen og kartlegger matjorda. Dataene lagres i geodatabaser og brukes til GIS-analyser og kart-produkter.

Ved hjelp av de digitale kartene jeg lager, og datasimuleringene jeg gjør, kan du for eksempel se hvilke arealer som er mest utsatt for jordras, vi kaller det erosjonsrisikokart. Med de digitale kartene kan kommunen din sette inn tiltak for å redusere erosjonen og forbedre vannkvaliteten i elver og innsjøer slik at du får renere drikkevann.

Les mer: http://www.skogoglandskap.no