Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Høgskulen på Vestlandet

Geomatikkundervisningen dekker hele prosessen, fra planleggingen av et boligområde, til eiendommene er registrert i offentlige registre.

Både tekniske fag og juridisk-administrative fag er sterkt representert i utdanningen. Du lærer blant annet om moderne landmålingsmetoder og -teknologi, og om anvendelse av lovverk i eiendomsfaget.

Blant de tekniske fagene inngår matematikk, landmåling og geografiske informasjonssystemer (GIS). De juridisk-administrative fagene omfatter blant annet rettslære, arealplanlegging og ressursforvaltning.

Opptakskrav

Bachelor: Generell studiekompetanse uten tilleggskrav.

www.hvl.no