Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Hva er geomatikk?

Geomatikk er visualisering av komplekse problemstillinger for å gjøre dem enklere å forstå. Vi benytter geografiske data for å se hvordan verden fungerer, og gjøre det enklere å ta beslutninger.

Geomatikk er knyttet til georelaterte fag og kombinerer digitale kart, Internett, geografisk informasjon (GIS), landmåling/ GPS, laserscanning og intelligente 3D-modeller

For eksempel i:

 • Analyseverktøy for oljesektoren
 • Klimamodeller for miljøutfordringer
 • Byplanlegging
 • Kriminalitetsbekjempelse
 • Landmåling i tvister
 • Infrastrukturforvaltning
 • Store prosjekter i bygg og anlegg
 • Katastrofehåndtering
 • Streetview i Google Earth
 • GPS-navigasjon
 • Apps

Ved hjelp av geomatikk kan vi analysere handlemønsteret til befolkningen på oppdrag for en dagligvarekjede, eller bruke satelittdata for å regne ut hvor man kunne finne savnede og døde etter orkanen på Haiti – eller vise frem tredimensjonale modeller av bydeler eller signalbygg før de bygges.

Hvordan hadde verden vært uten geomatikk?

Tenk deg en verden uten kart. Uten noen som helst mulighet til å orientere deg og se sammenhenger. Columbus hadde i hvert fall ikke funnet Amerika. Norge hadde heller ikke funnet olje i Nordsjøen. Alle byer som ble bygget hadde vært ramleferdige og i en kaotisk tilstand. Vi hadde ikke kunnet spå været, du hadde ikke kunnet bruke telefonen din til å finne nærmeste bussholdeplass, vi hadde ikke kunnet legge rørsystemer, drive frem elektrisitet over store avstander, skipene hadde måttet ligge i havnene, fly måtte stått på jorden.

Uten geomatikk hadde vi nesten ikke visst noe om verden rundt oss, eller hva vi skulle gjort med den.