Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – 5 årig masterstudium i IKT-geomatikk

Geomatikk er en spesialisering ved Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT i tilknytning til masterstudier på NTNU i Trondheim. En kombinasjon av geomatikk og datateknikk kjennetegner utdanningen. I tillegg kan man inkludere andre relevante emner fra NTNU sin rike fagportefølje.

Dette er en utdanning som gir svært ettertraktede masterkandidater.

Man søker ikke direkte geomatikk, men til Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT. Spesialisering innen geomatikk er først og fremst konsentrert de tre siste årene. Man kan velge denne spesialiseringen på slutten av andre årskurs.

Les mer om spesialiseringen i geomatikk ved NTNU i Trondheim her

Opptakskrav

  • Generell studiekompetanse (GENS) og (R1+R2) og FYS1.
  • Karakteren 4 eller bedre i Matematikk R2.
  • Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.
  • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) vurderes individuelt.
  • Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.

Søknadsfrist:

Samordna opptak, 15 april

E-post: info@geomatikk.ntnu.no
www.geomatikk.ntnu.no/geomatikk