Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Universitetet i Bergen

Ved Universitetet i Bergen gis det innføringskurs i kartografi og feltkartlegging (GEO115) og i geografiske informasjonssystemer (GEO215), der GEO215 bygger på GEO115. På master-nivå gis det ingen kurs direkte på geomatikk, men inkluderes i den øvrige kursporteføljen der det er naturlig for å demonstrere praktisk bruk av geomatikk innen fagfeltet.

Opptakskrav

Bachelor: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Master: Bachelorgrad i geografi

Søknadsfrister

Bachelor: 15. april gjennom Samordna opptak

Master: 15. april for høstopptaket og 1. november for våropptaket. Søknad sendes via Søknadsweb (soknadsweb.uib.no), som åpner en måned før søknadsfrist.

uib.no/geografi