Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Universitetet i Oslo

Ved UiO er geomatikk en studieretning som tar for seg behandling av stedfestet geoinformasjon ved digitale teknikker.

Det blir gitt undervisning i analyse av satellittbilder og flyfoto, landmåling (GPS), Geografiske informasjonssystemer (GIS) og 3D-terrengmodeller. Det legges vekt på på å knytte sammen geofagene og informatikk. Det er derfor en fordel med bakgrunn i matematikk og statistikk.

Hvordan søker jeg?

Søknadskode: 185 858
Antall studieplasser: 40

Opptakskrav:

Opptak til studieprogrammet krever normalt generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. I tillegg er det spesielle opptakskrav.

Du må ha ett av disse fagene:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Pluss ett av disse fagene:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Det er opptak en gang i året. Se nærmere beskrivelse av frister og prosedyrer for opptak gjennom Samordna opptak.
Du søker om opptak til dette studieprogrammet gjennom Samordna opptak.

Søknadsfrist:

15. april.
For visse søkergrupper er søknadsfristen 1. mars.