Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg ser verden under havet

For å lage 3D modeller av havbunnen benytter man avanserte ekkolodd som “skyter” 256 stråler mot sjøbunnen, opptil 60 ganger i sekundet.  Avhengig av bruksområde kan disse 3D-modellene ha en oppløsning på bedre enn 5cm av havbunnen – 1000meter under havoverflaten! Å kunne navigere på store havdyp med stor nøyaktighet, det å kunne utforske områder som er så utilgjengelige – det er for meg veldig inspirerende

Tormod Urke, iSURVEY

iSURVEY tilbyr posisjonerings- og karleggingstjenester for offshore markedet over hele verden. Dette er en bransje som stiller store krav til utstyr, personell, sikkerhet og leveranse. Vi benytter oss i stor grad av satelittbasert navigasjon for overflateposisjonering. For undervannsposisjonering benytter vi systemer basert på akustiske signaler. Det å sette opp integrerte systemer med mange titalls høynøyaktighets sensorer, for så nøyaktig kunne posisjonere over og under havoverflaten er veldig spennende. Det er veldig vanskelig å orientere seg når horisonten består av hav i alle retninger – derfor er vi helt avhengig av gode instrumenter.

Geografisk informasjon har fått en stadig større rolle i nesten alle typer prosjekter, også ute på havet. Vi er en viktig del av jobben – selv om vi ofte er små i forhold til selskapene vi jobber for.