Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg passer på Norge!

Jeg jobber for å bevare en levende landsbygd og rik natur, og analyserer og visualiserer risikoområder for oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Når man ser hvor, forstår man hvorfor!

Julia Olsson, GIS-koordinator,
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Som GIS-koordinator har jeg en nøkkelstilling hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og jobber med alt fra beredskap til analyser av fornybare energikilder. Ved hjelp av GIS overvåker jeg forandringer i naturen og samfunnet, og gir underlag for de som tar beslutninger.

Jeg er naturgeograf og ekosystemanalytiker med en master innen GIS. Utdannet ved Universitetet i Lund, med et utvekslingsår på New Zealand og Christchurch.

Med min GIS-kompetanse har jeg mulighet til å jobbe innen et stort spekter med spennende selskaper over hele verden!

Les mer på www.fylkesmannen.no/