Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Drivkraft for vind- og vannkraft

Norge har som mål å øke produksjonen av fornybar energi. Dette skal gjøres så miljøvennlig som mulig. Det betyr videre at masse ulik informasjon må sammenholdes for å finne de beste løsningene. For å få til dette er NVE avhengig av å bruke Geografiske informasjonssystemer…

For noen år siden lanserte NVE en omfattende analyse av potensialet for småkraftverk i Norge. I samarbeid med Geodata etablerte NVE en helt ny analysemetodikk, basert på et geografisk informasjonssystem (GIS). Den tok hensyn til vannmengder, fall og nærliggende infrastruktur ( som veier og kraftlinjer) for alle norske småvassdrag. Områder som bør skånes av naturhensyn ble ekskludert.

Dette førte til at man automatisk kunne finne steder som hadde høyt potensiale for etablering av småkraftverk. I neste omgang resulterte det i et stort antall konsesjonssøknader og at denne kraftreserven ble utnyttet langt bedre enn forventet.

Suksessen har fått NVE til å gjenbruke og videreutvikle teknikken – nå for analyse av potensialet for norsk vindkraft. Denne gang legger NVE også inn tilgjengelig informasjon om vindforhold i Norge, terrengberegninger og sperresoner i nærheten av fast bebyggelse.

I tillegg til å lokalisere de beste stedene for miljøvennlig kraftutbygging vil man også kunne benytte et GIS til å lage 3D visualiseringer for å illustrere anleggene i forkant av utbyggingen.

(Foto: Statkraft)