Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Dokumentasjon og datafangst i felt

I samfunnet bygges det i dag stadig mer avansert infrastruktur som skal vedlikeholdes og driftes. Lett tilgang på dokumentasjon, uavhengig av hvor befinner seg, er avgjørende for å kunne utføre kontroll, vedlikehold og endringer i anleggene på en effektiv måte…

Det dreier seg om et stort spekter av informasjon som forvaltes på forskjellig måte og av mange aktører. Geografiske informasjonssystemer (GIS) forvalter kart og stedfestet informasjon, dokumenter er lagret i elektroniske arkiver, forskjellige databaser oppdateres med informasjon, tekniske tegninger av infrastrukturen foreligger som 3D-modelleri DAK-systemer, osv.

Infrastruktur i samfunnet blir stadig mer komplisert. Informasjon som tidligere var i hodene på driftspersonell, må nå lagres på en slik måte at det blir lett tilgjengelig uavhengig av person. Like viktig er at informasjonen er tilgjengelig uavhengig av hvor personen befinner seg – på kontoret, i møter eller ute i felt. Bruk av nye mobile enheter (Smart-telefoner,Tablet, iPad,…) som inneholder GPS, kamera, rask datakommunikasjon og skjermer med god lesbarhet, gjør det nå mulig å få tilgang til samlet informasjon og foreta effektiv datafangst i felt. Elektroniske skjema benyttes for å registrere informasjon om ulike objekter både utom- og innomhus og kombinert med bilder, gir dette en god dokumentasjon.

Geomatikk-IKT utvikler systemer for datafangst i felt, elektronisk dokumentarkiv og GIS. Samspillet mellom disse komponentene og offentlige databaser åpner for nye og spennende løsninger og gir lett tilgang til dokumentasjon og effektiv datafangst i felt.