Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jordas plassering i verdensrommet

Den eldste vitenskapelige grenen innenfor geomatikk er fagfeltet geodesi. Innenfor dette feltet studerer man blant annet jordas form, bevegelse og nøyaktige plassering i verdensrommet.

Til dette formålet har Kartverket et geodetisk observatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Dette anlegget skal nå oppgraderes med ny teknologi. Nye antenner og et satellitt-laserinstrument skal sørge for bedre nøyaktighet på målingene.

Kartverkets jordobservatorium i Ny-Ålesund inngår med sin VLBI-antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) i et globalt forskningsnettverk av tilsvarende antenner og stasjoner. Antennen kartlegger bevegelser i jordoverflaten, måler hvor fort jorda roterer og finne jordas nøyaktige plassering i verdensrommet.

VLBI-antennen er også sentral for nøyaktig klimaovervåking i nordområdene.

(Foto: Bjørn-Owe Holmberg)