Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Teknologi-revolusjon i anleggsbransjen

I løpet av få år har 1500 entreprenører, kommuner og etater tatt i bruk ny teknologi fra Kartverket som gjør dem i stand til å grave nøyaktig på centimeteren. De sparer tid, penger og miljøet når gravemaskinen styres via GPS…

Det er kostbart å grave feil i bygg- og anleggsbransjen – arbeid må gjøres om igjen, strømkabler ryker og man taper tid og penger. Hvis man tar ut for mye masse, må dette kjøres tilbake igjen, og denne transporten belaster miljøet unødig. Derfor velger stadig flere aktører å ta i bruk teknologi som forteller dem på centimeteren hvor de skal grave.

Over 1500 brukere

Kartverket har utvikla den mest brukte tjenesten på markedet, Cpos, som forteller maskinførerne nøyaktig hvor de er i terrenget og hvor de skal grave. Antallet brukere har nær dobla seg det siste året. Cpos er en såkalt posisjonstjeneste, som ved hjelp av satellittsignaler gir maskinføreren informasjon helt ned på centimeternivå om anleggsplassen. Tjenesten er retta mot profesjonelle aktører, og nå har antall brukere passert 1500. De største brukerne er private entreprenørfirmaer, kommuner og store offentlige etater som Statens vegvesen.

GPS-mottaker

For å kunne bruke teknologien må man tegne et abonnement fra Kartverket og feste en GPS-mottaker bak på gravemaskinen. Via denne mottar sjåføren satellittsignalene i sanntid og får de nøyaktige instruksene om hvor han skal grave.

Sparer tid og penger

Christian Bruun er daglig leder i entreprenørfirmaet Åsmund Pettersen & Sønn. Firmaet har 28 ansatte og ti år bak seg i bransjen, og er en av storbrukerne av Cpos-tjenesten.

– Vi sparer tid og penger på å bruke tjenesten, forteller han. Med mye mindre landmålingsarbeid går prosessen raskere, og det blir gjort færre feil.

Selvgående maskiner

Enkelte maskiner styrer nærmest seg selv med den nye teknologien.
– Når man skal sette høyden på en vei, går doserne på egenhånd – sjåførene sitter bare og kjører maskinen. Høyden er forhåndsinnstilt og blir derfor helt jevn, sier Bruun.

Mer kontroll

Han framhever også økt kontroll på anleggsplassen som følge av det nye verktøyet.
– Vi legger inn i systemet hvor kablene går før vi begynner å grave, og når skuffa er nærmere enn én meter fra en kabel, begynner maskinen å pipe. Vi hindrer en del avrivninger av kabler på denne måten, forteller han.

(Foto: Morten Brun)