Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg kan måle havnivået

Jeg vil forstå klimaendringene og overvåke jordsystemet. Derfor tok jeg en doktorgrad i geodesi og master i geomatikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Jordsystemet omfatter den fysiske jorda; den indre jorda og atmosfæren, naturkreftene, hav, is og biomasser. Samspillet mellom alt dette er uhyre komplekst og geodesi gir oss mulighet til å måle deler av jordsystemet.

Kristian Breili, Kartverket

I dag bruker Kartverket flere måleteknikker for å overvåke jordsystemet. Vi kan nå måle mer og mer nøyaktig, og når vi måler over tid, ser vi endringene. Kartverket har i dag et nettverk av GPS-stasjoner som måler jordskorpebevegelser og landheving i Norge. I Ny-Ålesund på Svalbard har Kartverket i tillegg et geodetisk jordobservatorium med et stort radioteleskop som måler jordas bevegelser. Altimetrisatellitter overvåker jordas havnivå og kartlegger havstrømmer. Kartverket bruker altimetri til å overvåke havnivået langs norskekysten og i nordområdene.

Les mer på www.kartverket.no