Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Jeg får ambulansen fram

Jeg sørger for at veier og adresser er oppdatert i kartet, slik at ambulansen finner fram.

Virginia Antonijevic, Kartverket

Veibasene i Norge er fordelt på fem regioner, og som ansvarlig for region øst kontrollerer jeg at kartet stemmer i landets mest befolkningstette område. Alle utrykningskjøretøyer kjører på GPS med Kartverkets kart, og det er viktig at denne informasjonen stemmer, slik at ikke verdifull tid går tapt under utrykning.

Veibasene jeg oppdaterer brukes også som underlag for navigasjon i drosjer, i Forsvarets kjøretøyer, i helse- og omsorgstjenestens biler og i godstransport.

Jeg har en tverrfaglig mastergrad i GIS og kartlegging fra Universitetet i Bergen, og får god bruk for denne utdanningen i det daglige arbeidet. I tillegg til mastergraden er jeg også sivilingeniør i miljø og samfunnsgeografi fra et universitet i Argentina.

Det er viktig for meg at jobben jeg gjør er til nytte i samfunnet.

Les mer på kartverket.no