Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Gjør kommune-Norge billigere og enklere å drifte

Vi forenkler og effektiviserer den kommunaltekniske forvaltningen i store deler av kommune-Norge.

Grete Rudi, Norkart AS

KomTek, det slagkraftige totalkonseptet med moduler for alle deler av teknisk sektor, gjør både kommuner og interkommunaleselskaper billigere å drifte. Nye effektiviserende versjoner og moduler har sett dagens lys etter den spede starten i 1994. Nå er en ny KomTek-generasjon på vei med ny og forbedret funksjonalitet. Den har fått meget god mottakelse ute hos testbrukerne, fordi den tilbyr ytterligere effektivisering og forenkling av arbeidsprosessene i kommune-Norge.

Les mer om Norkart