Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Holder Norge i teten

Hittil har det tatt måneder før nye bygg og andre menneskelige inngrep i terrenget er kopiert inn ute hos brukerne i Norge digitalt. Nå er Norkart Geoservice i ferd med å lansere en geosynkroniseringsløsning, som gir brukerne umiddelbar tilgang til oppdaterte geodata uten manuell kopiering og konvertering.

Randi Wessmann, Norkart  Geoservice AS

Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Statens kartverk og Statens vegvesen, vil bidra til å videreføre Norges posisjon som foregangsland innen GIS-løsninger. Brukerne sparer betydelige ressurser ved at de blir kvitt manuelt dobbeltarbeid. De vil dessuten ha tilgang til oppdaterte data til enhver tid. Ressursene som frigjøres, kan i stedet anvendes til å holde egne data oppdatert. Viktige arbeidsprosesser blir med andre ord utstyrt med en super-turbo, som revolusjonerer flyt og hastighet.

Les mer på NKGS.no