Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Styrking av lokaldemokratiet

Skjermbilde lokaldemokrati

Kommuner kan gjøres mer effektive og innbyggere bedre informert ved å bruke geomatikk til å belyse kjent informasjon på nye måter.

Det er mye sløsing i norske kommuner, med både papir og tid. Innbyggere bruker lang tid på å finne frem til relevant informasjon om deres eiendommer og hvilke reguleringsplaner og andre bestemmelser som gjelder. Kommuneansatte må bruke tid på å besvare slike henvendelser, og så må de bruke tid på å skrive ut haugevis med dokumenter, planforslag og eksisterende planer før neste møte gang politikerne møtes for å behandle saker. Politikerne på sin side er nødt til å bla igjennom ark etter ark på jakt etter den riktige informasjonen, og bruker verdifull tid på det.

Men teknologi kan hjelpe! Med internett på alles datamaskiner og smarttelefoner i alle lommer kan man kaste av seg papirarbeidets åk og se mot en hverdag der papir kun er for å skrible notater på, informasjonen alltid er oppdatert og er tilgjengelig over alt. Firma som Norkart AS leverer innsynssystemer og apps som gjør at innbyggere kan slå opp all relevant info om sin egen eiendom på datamaskinen sin, eller på mobilen sin. De kan sende tilbakemeldinger til sine politikere om planer under utarbeidelse, med tekst, bilder og karthenvisninger. Det er slutt på å sende klager i posten og håpe at de har blitt lest, nå sendes de på et blunk og kan spores igjennom saksbehandlingen. Så kan innbyggerne bruke tiden på andre ting.

Politikerne utstyres med nettbrett og får all informasjonen de trenger rett opp på den! Så slipper de å rote og lete, alt er bare et enkelt søk og oppslag unna. De kan legge planer over flybilder for å se hvordan en foreslått endring vil gripe inn i naturen, zoome inn og få opp informasjon om eiendommer som blir berørt. Så kan politikerne bruke tiden på å ta beslutninger i stedet for å lete etter informasjon, og de ansatte kan bruke tiden på å hjelpe innbyggerne i stedet for å sortere informasjon.

Resultatet er en kommune som er mer effektivt administrert, der pengene brukes på andre ting enn papirarbeid, og der innbyggere får innsyn i prosessene og kan enkelt påvirke dem. Rett og slett fornøyde innbyggere og fornøyde politikere! Dette er en del av det som er så spennende med geomatikk: Stedfestet informasjon som anvendes på nye og effektive måter for å vise nye sammenhenger, gi ny kunnskap og gjøre hverdagen lettere for alle.

(Bilde: Kommunekart fra Norkart AS, tilgjengelig på App Store og Google Play)