Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Kart redder liv

Røde_kors

Med verdens ledende GIS plattform i ryggen har Geodata inngått et 5 år langt samarbeid med Norges Røde Kors som innebærer både kompetanse og teknologi som vil føre til raskere og mer effektivt arbeid for å redde liv.

Røde Kors er en organisasjon som til daglig møter utfordringer som kan løses med gode kartdata og applikasjoner. Spesielt er Røde Kors Hjelpekorpset avhengig av gode løsninger som kan bidra til rask mobilisering og organisering av mannskap.

Geodata besitter store teknologiske ressurser og ikke minst viktig kompetanse som kan bidra til å skape en tryggere og sikrere fremtid. Som leverandør av GIS-baserte tjenester, er Geodata allerede en viktig bidragsyter til samfunnet gjennom kundeforhold med både private og offentlige organisasjoner, som driver med samfunnskritiske oppgaver.

I løpet av høsten har Geodata vært på besøk hos lokale hjelpekorps over hele Norge. Formålet har vært å lytte til utfordringene, men også få et innblikk i hva som fungerer. Noe av det vi har lært er at det er store forskjeller både i kompetanse, men også ressurser mellom de ulike hjelpekorpsene. Det har vært en morsom og interessant prosess og nå er vi klare for å skissere en løsning som vi mener vil være nyttig på tvers av hjelpekorpsene og potensielt bidra til å redde liv.

Samarbeidet er et av Geodatas viktigste bidrag til å skape et bedre samfunn, et samfunn som også danner et godt grunnlag for å lykkes som selskap. Som Sven Mollekleiv, president i Norske Røde Kors, uttrykte det på Esri Europeisk Brukerkonferanse i fjor; “Business cannot survive in a society that does not survive”. Geodata ser frem til et spennende samarbeid med Norges Røde Kors i årene fremover.