Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Beste oppgaver 2017

På Geomatikkdagene 2018 ble det utdelt priser for beste bachelor- og masteroppgave i geomatikk.

Marianne Løvås og Ivar Lerang Fossåskaret vant priser for å ha levert de beste oppgavene i geomatikk i 2017.

Ivar Lerang Fossåskaret leverte våren 2017 bacheloroppgaven «GIS-analyse av ferdsel i Jotunheimen i førmoderne tidsaldre» ved NTNU i Gjøvik. – Hovedprinsippet bak GIS-analysen er at minste motstands vei kalkuleres med utgangspunkt i topografien og egnetheten for ferdsel knyttet til forskjellige overflater som finnes i landskapet. Systemet vil da beregne stien som gir minst mulig kostnad, ofte kvantifisert i form av tidsbruk, fra startpunktet en har valgt seg til sluttpunktet, opplyser Fossåskaret.

I juryens begrunnelse heter det: «Oppgaven utforsker et interessant område for bruk av GIS. Den gir en spennende tilnærming med kombinasjon av fagområdet geomatikk med kunnskap fra arkeologien og funn av kulturminner, til å finne aktuelle områder for å lete etter spor etter ferdsel i tidligere tider. Oppgaven har en god struktur, er sterkt på metode, har en pedagogisk tilnærming til problemstillingen og virker helstøpt. Oppgaven viser oppfinnsomhet i forhold til å ta i bruk GIS på nye områder».

Marianne Løvås leverte sin masteroppgave «Increasing the Accuracy of Positioning in Mobile Mapping Systems» ved NTNU i Trondheim i 2017. Løvås benyttet SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) for å øke nøyaktigheten i områder uten GNSS. Ved å benytte SLAM kan observasjoner fra laserskanningen brukes til å støtte treghetsnavigasjon. Bruk av SLAM i beregning av  trajektorien til bilen kan forbedre nøyaktigheten til trajektorien. Den forbedrede trajektorien kan deretter brukes til å forbedre nøyaktigheten av punktskyen fra laserskanningen.

I juryens begrunnelse heter det: «Dette er en grundig og god oppgave innen et komplekst fagområde. Oppgaven tester ut nye metoder som vil kunne komme til nytte innen fagområdet for bedre nøyaktighet av punktskyer. Innsikten som oppgaven gir vil kunne ha stor betydning for nøyaktighet av målte punktskyer.»

Begge prisene er en anerkjennelse for solid akademisk innsats, og begge vinnerne fikk overrakt kr 20.000,- på Geomatikkdagene 2018. Geomatikkdagene er en stor konferanse for bransjen, og samler 400 deltakere.

Løvås jobber i dag i TerraTec, mens Fossåskaret jobber i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Vi gratulerer!