Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Laserskanner hele landet

Ved å bruke laserskanner fra fly skal Kartverket samle inn data fra hele landet!

Dette er det største kartleggingsprosjektet i fastlands-Norge noen sinne. Dataene skal brukes til å lage en ny, svært detaljert høydemodell, eller 3D-modell, av Norge. Modellen kan blant annet brukes til å beregne flomsoner og skredfare med en helt annen nøyaktighet enn i dag.

Alle høydedataene i modellen blir gjort gratis tilgjengelig for utviklere og andre interesserte som kan gjøre sine egne beregninger, eller bruke dataene til å utvikle for eksempel nye apper eller bruke dem i dataspill.

Les mer om prosjektet her