Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Fotogrammetri fanger virkeligheten

Fotogrammetri er en fantastisk og kraftig metode for å gjenskape virkeligheten.

Denne videoen illustrerer hva dagens teknologi kan utrette visuelt. Videre – dersom nøyaktigheten møter de relevante kravene – kan dette brukes til målinger som går samfunnet til gode.