Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Beste geomatikkoppgaver 2019

Våren 2020 ble beste geomatikkoppgaver for 2019 kåret – og vinnerne fikk både heder, ære og en pen premiesum!

Kartverket, Geomatikkbedriftene og GeoForum kårer hvert år de beste geomatikkoppgavene fra foregående år. Det kåres vinner blant både bachelor- og masteroppgaver, og vinnerne får 25.000 kroner hver.

Beste bacheloroppgaveDokumentasjon og presentasjon av Håkonshallen. Skrevet av Christian Aure Aannø, Jørgen Holthe Andersen og Oskar Andreas Nygård. https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/handle/11250/2611264

Beste masteroppgaveNøyaktig stedfesting av bygningsinformasjonsmodeller (BIM) for utveksling og visualisering av modeller I geografiske informasjonssystemer (GIS). Skrevet av Even Olav Tønnesen Grøtte. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2621758

Kåringen ble gjennomført som webinar den 18. juni – og vinnerne presenterte sine oppgaver. Se opptaket av webinaret her