Albert einstein college medisin yeshiva University propecia i norge reseptfrie cold sår medisinering

Kart på Instagram og Reddit

Kart er en utrolig effektiv måte å formidle informasjon på. Her er et par tips til sider du kan følge for å se artige kart på nett!

På Instagram kan du sjekke ut kontoen Cool Maps Everyday:  https://www.instagram.com/coolmapseveryday/

Eller følge #maps!

En annen side som presenterer interessante (og mindre interessante) kart er kontoen med den litt grove tittelen https://www.instagram.com/ifuckinglovemaps/

På Reddit kan man for eksempel følge tråden som heter https://www.reddit.com/r/MapPorn/ , som til tross for navnet kun handler om kart.

Felles for disse kontoene er at de er brukergenererte, så det er både amatører og profesjonelle som legger ut kart om alt mellom himmel og jord.

Her er et med informasjon om Suez-kanalen

Merk at man alltid skal være kritiske til kart man får presentert, fordi man ikke vet om dataene som ligger til grunn for kartet er korrekte. Men at det er mange fantasifulle kart der ute, er det ingen tvil om!

Kart har i årtier blitt brukt til å fremstille informasjon som er til fordel for den eller de som har skapt kartet – for å påvirke dem som ser kartet. Dette fenomenet kan du lese mer om (og se mange eksempler på) her